Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme

Zřízovatelem klubu je spolek Blátivé děti, z.s.

Předsedou spolku je Kateřina Jiřičková.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, obor Ochrana životního prostředí. Pracovala v lesním klubu Mezi stromy a ve Středisku ekologické výchovy Lesů Praha. Vedla kroužek Blátivé děti a kroužek Kendó. Absolvovala kurzy lesní pedagogiky, Respektovat a být respektován, Kritické myšlení pro nečtenáře, Psychologie MBTI. Nyni na rodičovské dovolené se dvěma syny.

Komunikaci s rodiči má na starost Nicole Caha.

Dlouhodobě se zajímám o lesní pedagogiku především vedením skautského oddílu Wakan na Praze 13 při středisku Dvojka Praha. Později v zahraničí studiem Forest school na University of Derby ve Velké Británii a následně spoluprací na Lesní škole Zeměkvítek na Hanspaulce. Studium na Vysoké škole Pedagogické, obor I. Stupeň ZŠ, jsem ukončila diplomovou prací: Učíme se v přírodě a přírodou (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/131533/). Přírodní prostředí je pro mě a mého syna velmi inspirující a nacházíme v něm mnoho možností pro radost, pohyb, tvoření, vzdělávání a získáváme mnoho krásných zážitků. Ráda s dětmi objevuji přírodu, hraji na přírodní nástroje a zpívám.

Průvodci klubu:

Antonie Machová (Po+Út+Pá)

Na Vyšší odborné škole pedagogické absolvovala kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga dle MŠMT, pracuje v DDM Černý Most v Centru pro předškolní děti a v Ck Star Line a Free Dance Studio jako zdravotník na školách v přírodě. Dříve tam působila jako vychovatelka a vytvářela program pro děti. Hraje na flétnu, zajímá se o netradiční hry a sporty. Doprovází jí tříletý syn.

Andrea Badurová (Po+Čt)

Studium Střední zdravotnická škola, Lidová škola umění obor Výtvarná fotografie, studium v Dánsku obory: výtvarné, dramatický a zpěv. Mezi její dlouhodobé zájmy patří psychologie a grafologie (studium Česká Grafologická komora a Institut Celostní Grafologie).Absolvovala kurzy Spirální stabilizace  páteře, panevniho dna a core, školu reflexní terapie a bioenergetických masáží. Díky synovi se zajímá o respektující a kontaktní rodičovství. Mezi její další koníčky patří pěstování zeleniny a ovocnych stromů, permakultura, ekologie, ruční práce."Práce s dětmi je pro mě velká radost, baví mě  si s dětmi povídat, sdílet jejich nadšení a pohled na svět."
 
Jan Ditrich (Po+St)

Vystudoval jsem Kreativní pedagogiku, 2 letý kurz pedagogiky a přidružených disciplín jako je přednes, autorské čtení, pohybová a hlasová výchova nebo dialogické jednání na KATaP DAMU. Zajímá mě alternativní školství, psychologie, přírodní farmaření a hra na kytaru. V pedagogice je pro mě důležitá otevřenost a volnost, aby dítě samo hledalo, co ho zajímá a pedagog ho v tom podporoval, spíše než mu určoval, co má dělat.

Lenka Kužvartová (Čt)

Vystudovala jsem obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a začala se specializovat na dějiny a teorii architektury. K pedagogické činnosti mne přivedla potřeba přímého kontaktu s lidmi jako protipólu osamělé akademické práce. Ve školním roce 2018/2019 jsem učila výtvarnou výchovu na gymnáziu v Hostivaři. Práce s předškoláky je pro mne zajímavá pro jejich spontaneitu, rozvinutou imaginaci a obrovskou energii. Tvořivými aktivitami se zabývám dlouhodobě, mezi mé zájmy patří kromě jiného zpěv a literární tvorba.

Lucie Zindrová (Út+Pá)
Vystudovala jsem socialně- správní činnost a obor cestovní ruch. Pracovala jsem jako asistent pedagoga na Speciální Waldorfské škole, také jsem pracovala jako pracovník v sociálních službách - pečovatelka v domově seniorů Sue Ryder  a na úřadu na příspěvku na péči a dávkách pro zdravotně postižené. S dětmi pracuji jako dobrovolník od školních let pod organizacemi Agnes a do současné doby pod Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, konkrétně Klub Road.  Podílím se na přípravě a osobní asistenci na táborech a akcích. Ráda trávím čas venku v přírodě. Pobyt v lese a venku v přírodě vůbec, je dle mého názoru pro děti naprosto přirozený a těší mě, že mohu být toho součástí. Jsem nadšená zahradnice, zajímám se o ekologii a permakulturu, moc ráda tančím a vyrábím přírodní domácí kosmetiku.
 
Filip Vosáhlo (Út+St)
Jsem absolventem Waldorfského lycea, pročež k alternativám tíhnu. V úterky a středy jsem s Blátivými dětmi, jinak studuji učitelství matematiky a německého jazyka na Pedagogické fakultě UK. Mám kurz zdravotníka zotavovacích akcí, pět let jsem pracoval jako vedoucí v turistickém oddíle a pomáhal organizovat schůzky, výpravy a tábory. A teď zkouším pracovat s dětmi o něco mladšími. Ve volném čase píšu texty pro kapelu, ve které hraju na klarinet a zpívám.

 

Lektorka kroužku

Lucie Davidová Patáková (Spontánní tvorba)
 
Poté, co jsem minulý rok dokončila studium na UMPRUM, jsem pocítila chuť pedagogicky působit v alternativním proudu vzdělávání. Přes deset let působím ve Výtvarném ateliéru DDM hl.m. Prahy. Pracuji s dětmi od 3 (akční výtvarné dopoledne) do 15 let (příprava na SŠ). Nově též vedu výtvarné projekty v Komunitní škole Řepy. Snažím se dětem otevřít možnosti, nabídnout jim cesty k vlastnímu výtvarnému vyjádření. Získat zkušenost s různými technikami a získat v nich jistotu, sebevědomí a najít svůj výtvarný jazyk. Důležitý je podle mne prožitek z vlastní, ale i společné tvorby.
 
Občasná spolupráce:
Kateřina Pokorná

Vystudovala učitelství výtvarné výchovy a sociální práci, pracovala jako speciální pedagožka s dětmi s postižením a jako lektorka výtvarných dílen v MŠ a na ZŠ. Zajímá se o respektující výchovu, efektivní komunikaci a o artefiletiku. Je mámou dvou synů.